RC modely lodí
Na trhu se vyskytuje mnoho druhů RC lodí, jen namátkou: závodní lodě Impulse 26 Deep-V 2,4GHz, Blackjack 26 EP či WidowMaker 22 Deep - V, plachetnice Endeavor Sailboat EP, Discovery nebo Caribbean, modely známých ponorek USS Bluefish či U-16 nebo různé makety reálných lodí.
Typy RC lodí RC lodě obecně RTR, ARTR, BIY Příklady RC lodí Kontakt

RC lodě obecně

V této kategorii si krátce představíme základní výbavu a vlastnosti většiny RC lodí. Modely RC lodí jsou zpravidla vyrobeny ze dřeva či plastu, v závislosti na kvalitě a druhu RC modelu. K výrobě se používají i jiné druhy materiálů, zejména pro zvýraznění detailů. Modely bývají osazeny střídavým či
stejnosměrným elektromotorem nebo spalovacím motorem. Výjimkou jsou modely plachetnic, které motor neobsahují, a jsou řízeny pouze pomocí natáčení plachet, k čemuž se využívají servomotory.

 

Elektromotor vs. spalovací motor

Rozdíl mezi elektromotorem či spalovacím motorem je zásadní. Spalovací motor RC lodě pracuje na stejné bázi jako spalovací motor vašeho auta, tedy ve čtyřech fázích: sání – stlačení – expanze – výfuk. U RC modelů se často využívá motor dvoutaktní, který tyto fáze slučuje do dvou. To znamená, že RC loď vybavená spalovacím motorem, vám poskytne vlastnosti reálné lodi (zvuk, výfuky atd.) a také o něco větší výkon. Daní je ovšem více času, který strávíte údržbou. Elektromotor je napájen z baterie, takže jedinou starostí je, aby byla tato baterie nabitá.

Serva – ovládání lodi

Motor ovšem není jediným ústrojím, které je třeba k řízení RC lodě. Modely by se neobešly bez servomotorů, které řídí základní části lodi. Čím více servomotorů loď má, tím vícekanálovou RC soupravu budete k řízení lodi potřebovat. Soupravy pro řízení RC lodí bývají dvoukanálové s tím, že se
ovládá rychlost pohybu a natočení kormidla (ovládání směru pohybu). Vícekanálové soupravy bývají často využívány k ovládání doplňkových částí lodi, jako například vodní dělo, světla, různé zvuky atd. Český telekomunikační úřad pro provozování RC lodí vyhradil frekvence 27 MHz a 40 MHz, další
možností je využít jedno z volných pásem, tedy například na frekvenci 2,4 GHz.