RC modely lodí
Na trhu se vyskytuje mnoho druhů RC lodí, jen namátkou: závodní lodě Impulse 26 Deep-V 2,4GHz, Blackjack 26 EP či WidowMaker 22 Deep - V, plachetnice Endeavor Sailboat EP, Discovery nebo Caribbean, modely známých ponorek USS Bluefish či U-16 nebo různé makety reálných lodí.
Typy RC lodí RC lodě obecně RTR, ARTR, BIY Příklady RC lodí Kontakt

Typy RC lodí


Existuje mnoho druhů RC lodí, ale obecně je lze zařadit do několika skupin, v závislosti na vzhledu i funkčnosti lodě. Mezi zmíněné základní skupiny bych zařadil: závodní RC lodě, plachetnice, ponorky a makety reálných lodí (požární, rybářské, pirátské, válečné RC lodě atd.).

Závodní RC lodě a RC plachetnice

Závodní RC lodě jsou velmi rychlé, jejich řízení tedy vyžaduje určitou zkušenost, ale i začátečník to po chvíli praxe dokáže. Pokud tedy máte zálibu v rychlosti a chcete se poměřovat s ostatními, je pro vás závodní RC loď ideální volbou. Naopak RC plachetnice rychlostí neoplývají, to ovšem naznamená, že řízení takové lodi je lehká záležitost. Plachetnice totiž nemá vlastní pohon. Modelář má možnost ovládat pouze kormidlo a natočení stěžňů, tudíž jejím jediným hnacím motorem je pohyb vzduchu. Na začátku je problém, zvyknout si na tento styl řízení, ale když se do toho člověk propracuje, je plachetnice ideální volba pro volný čas.

RC ponorky a makety lodí

Ponorka je velmi specifická RC loď. Při plavbě na hladině se v podstatě neliší do ostatních RC lodí. Po ponoření je už situace jiná a to zejména z důvodu šíření signálu. U běžné lodě je dosah signálu na hladině zhruba 100 m, ovšem když se ponorka ponoří, tento dosah se rapidně zkracuje, někdy až na pětinu. To se může zdát jako nevýhoda, nicméně většina modelářů svou ponorku stejně na větší vzdálenost než je 20 m nepouští, takže toto omezení nepředstavuje výrazný problém. Poslední kategorií RC lodí jsou makety. Makety jsou poháněny motorkem a zpravidla nedosahují vysokých rychlostí, jejich výhodou je vzhled blízký reálné lodi (např. rybářská T78 Catherine).